Van Lanschot Kempen Foundation zet Zeven voor Leven in de spotlights

De Van Lanschot Kempen Foundation stimuleert de medewerkers van Van Lanschot Kempen om zich in te zetten voor hun maatschappelijke initiatieven. Niet alleen stellen zij jaarlijks (werk)tijd beschikbaar, medewerkers kunnen bij de Foundation een donatie- aanvraag indienen voor initiatieven waar zij privé bij betrokken zijn.

 Natascha Schipperheyn, private banker in Den Bosch, zet zich ook dit jaar weer in voor Zeven voor Leven. Zij is sinds 2022 de vaste fotograaf van Zeven voor Leven en zal op 2 juni weer de camera ter hand nemen. “Zeven voor Leven is een mooi en een belangrijk evenement. Kanker is een rotziekte. Helaas krijgt bijna iedereen op de een of andere manier ermee te maken. Het voelt goed om geld in te zamelen waarmee deze ziekte eerder kan worden opgespoord.”

 Groot bereik

Bij Van Lanschot Kempen heeft Natascha de mogelijkheid om jaarlijks acht uur te besteden aan maatschappelijke initiatieven. Die tijd zet ze dit jaar in voor Zeven voor Leven. Ze maakt zich sterk voor een Van Lanschot Kempen team. Inmiddels hebben al flink wat collega’s toegezegd om op 2 juni op de fiets te stappen of de wandelschoenen aan te trekken. Niet alleen collega’s uit de regio Zuid doen mee, ook landelijk is het evenement in de spotlights gezet.

Extra donatie

Behalve tijd stelt de Van Lanschot Kempen Foundation ook een donatie beschikbaar. Natascha: “Je kunt een donatie aanvragen voor een maatschappelijk doel waar je zelf ook een bijdrage aan levert. Dat heb ik voor Zeven voor Leven in gang gezet. Mooi dat dit kan: zo’n extra bijdrage. Ik ben nu al trots op alle collega’s die 2 juni de heuvels gaan trotseren. Ik ga zorgen dat dit alles wordt vastgelegd!”