Algemene Donatie Schrijf je in Inloggen

STICHTING ZEVEN VOOR LEVEN

MISSIE & VISIE

Onze missie is dat er minder slachtoffers door kanker vallen en dat de kwaliteit van leven na kanker wordt verbeterd. Daarbij richten we ons op vroegdiagnostiek van kanker en initiatieven die kanker kunnen voorkomen.

Dit doen we door het organiseren van een fietsevenement in de gemeente Berg en Dal waarmee geld wordt opgehaald voor het goede doel Stichting Kanker Zien. Deelnemers gaan dan de uitdaging aan om zeven keer het parcours van ruim 20 kilometer en meer dan 2.000 hoogtemeters door de prachtige omgeving van de Gemeente Berg en Dal met de fiets af te leggen. Na 500 deelnemers tijdens de eerste editie in 2019, streven wij naar 1.000 deelnemers de komende jaren.

DOEL STICHTING

 1. De stichting heeft als doel: het inzamelen van gelden voor vroegdiagnostiek van kanker en meer gerichte behandeling van kanker, alsook het bevorderen van initiatieven die kanker kunnen voorkomen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting beoogt het algemeen nut.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 4. De stichting tracht het doel te bereiken middels het organiseren van (sport)-evenementen in de provincie Gelderland, in eerste instantie in de gemeente Berg en Dal, onder de noemer “Zeven voor Leven”.

STRATEGIE

De opbrengsten van Zeven voor Leven komen volledig ten goede aan Stichting Kanker Zien (http://kankerzien.nl/). Deze stichting heeft als doel om initiatieven te ondersteunen die zich inzetten kanker eerder te diagnosticeren en gerichter te behandelen. Hierdoor wordt de kans op en kwaliteit van leven na genezing aanzienlijk verhoogd voor zij die door kanker worden getroffen. Het doel is uiteindelijk vele miljoenen op te halen, zodat kanker eerder gezien en gerichter behandeld kan worden. Hierdoor wordt de kans op en kwaliteit van leven na genezing aanzienlijk verhoogd.

ANBI Status

Stichting Zeven voor Leven heeft in 2019 de status van ANBI stichting verkregen. Hiermee gaan de volgende belastingvoordelen gepaard:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

JAARREKENING

Bekijk hieronder de jaarrekeningen van Stichting Zeven over de afgelopen jaren. Daarnaast vind je per jaarrekening een toelichting op de jaarrekening van de voorzitter van onze stichting.

BESTUUR

Het bestuur van Stichting Zeven voor Leven bestaat uit:

 • Voorzitter: Dion Sluijsmans
 • Penningmeester: Erik Aalbers
 • Bestuurslid: Jacco Danen
 • Bestuurslid: Fokje Zijlstra

Enkele taken van het bestuur:

 • het jaarplan en de financiële meerjarenraming vaststellen
 • de begroting vaststellen
 • de jaarrekening vaststellen

BELONINGSBELEID BESTUURSLEDEN

Bestuursleden van de Stichting Zeven voor Leven voeren hun bestuurstaken uit op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen beloning.

ADRES- EN BANKGEGEVENS, KVK, STATUTEN

Correspondentieadres

Stichting Zeven voor Leven
Emmalaan 10
6571 AL Berg en Dal

Bankgegevens

Stichting Zeven voor Leven
IBAN: NL77 RABO 0335 3902 34

Kamer van Koophandel en RSIN

Kamer van Koophandel: 72084022
RSIN-nummer: 858979159

BTW nummer: 8589.79.159.B01