Algemene Donatie Schrijf je in Inloggen

Privacyverklaring

Dit Privacy Statement is van toepassing op de Website van Zeven voor Leven. Deze Website https://zevenvoorleven.nl/ (hierna: “de Website” of “deze Website”) wordt beheerd door Stichting Zeven voor Leven, gevestigd in Arnhem (hierna: “Zeven voor Leven”).

Zeven voor Leven respecteert je privacy. Dat is ons uitgangspunt in alles wat we doen. Wij erkennen je behoefte aan een goede controle over je persoonlijke gegevens en behandelen jouw gegevens altijd vertrouwelijk. Dit doen we onder meer door ons te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast vinden wij het belangrijk om je op de hoogte te stellen van de wijze waarop wij je gegevens verwerken.

Dit privacy statement vormt het uitgangspunt voor de verwerking van alle gegevens die zijn verkregen op basis van jouw gebruik van deze website.

Aard en doeleinden van de verwerking

Zeven voor Leven registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Als je contact met ons opneemt via de website kunnen wij de gegevens die je verstrekt (via een formulier of via een mailadres) opslaan. Deze gegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan derden, anders dan welke in de cookieverklaring worden genoemd.

De gegevens die worden verzameld zal Zeven voor Leven gebruiken om:

  • je in staat te stellen optimaal gebruik van onze website te maken
  • een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de website bezoeken
  • met je te communiceren over producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn
  • oneigenlijk gebruik van onze website tegen te gaan

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Wanneer je jezelf aanmeldt voor een dienst(en) (bijv. een vraag om informatie) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Ons streven is om niet meer dan de noodzakelijke gegevens uit te vragen. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen in Microsoft 365.

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in Microsoft 365.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken voornamelijk cookies om U een optimale ervaring te bieden met onze site en social media en het delen daarvan. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan onze site negatief beïnvloeden. U kunt deze melding sluiten door hieronder de cookies te accepteren.

Beveiliging van uw gegevens

Zeven voor Leven beschouwt de beveiliging van jouw gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. We nemen dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Inzage en correctie

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je recht op inzage in de gegevens die Zeven voor Leven van jou verwerkt. Indien je van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen hebt over de wijze waarop Zeven voor Leven jouw gegevens verwerkt, kun je contact opnemen via info@zevenvoorleven.nl

Verwijderen gegevens

Mocht het zo zijn dat je wilt dat jouw gegevens worden verwijderd, dan kun je hiertoe een verzoek doen naar info@zevenvoorleven.nl

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van én de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

Vragen?

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan gerust contact via info@zevenvoorleven.nl