Overzicht goede doelen

Stichting Kanker Zien

Stichting Kanker Zien heeft als doel om in samenwerking met het Oncologie Fonds van het RadboudUMC initiatieven te ondersteunen die zich inzetten kanker eerder te diagnosticeren en gerichter te behandelen. Hierdoor wordt de kans op en kwaliteit van leven na genezing aanzienlijk verhoogd voor zij die door kanker worden getroffen. Het doel is uiteindelijk vele miljoenen op te halen, zodat kanker eerder gezien en gerichter behandeld kan worden. Hierdoor wordt de kans op en kwaliteit van leven na genezing aanzienlijk verhoogd. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kankerzien.nl  en  www.radboudoncologiefonds.nl

Stichting Tegenkracht

Tegenkracht, vitaal bij kanker.
Het Vitaliteitsplan wordt in de praktijk vaak maar gedeeltelijk door de zorgverzekering vergoed. De kosten van een hersteltraject zijn gemiddeld € 1.400 tot € 2.000 en is afhankelijk of iemand aanvullend verzekerd is. Voor meer informatie kunt u terecht op www.tegenkracht.nl

Met jouw donatie aan Zeven voor Leven maken wij het traject Tegenkracht voor iedereen mogelijk.

“Ik wist gelukkig van het bestaan van tegenkracht en ik heb mij per direct aangemeld. Heel snel werd ik gebeld door Tegenkracht en ze hebben alles geregeld wat ik op dat moment zo hard nodig had. Vitaliteit is veel meer dan alleen fysiek en ik heb ervaren dat ik op alle vlakken hulp heb gekregen. Ik vind dat veel meer kankerpatiënten gebruik moeten kunnen maken van het vitaliteitsplan van Tegenkracht.”

Kees van der Spek

(deelnemer aan het vitaliteitsplan Tegenkracht)