Algemene Donatie Schrijf je in Inloggen

Reglement

Deelnemersreglement Zeven voor Leven

Zeven voor Leven (7vL) is geen wedstrijd, dus geldt er een maximum snelheid van 40 km/uur. Het doel is het rijden van een vooraf vastgestelde wielerroute van circa 20 kilometer over o.a. de Zevenheuvelenweg met de fiets, en daarmee zo veel mogelijk geld in te zamelen om vroegdiagnostiek en meer gerichte behandeling van kanker te steunen.

Alleen met spierkracht voortbewogen fietsen zijn toegestaan. Hieronder vallen ook wheelers, handbikers of andere fietsen; zolang ze maar met spierkracht worden aangedreven. In het geval van andere vervoermiddelen dan een normale fiets dient je deelname aan de organisatie gemeld te worden via e-mail (info@zevenvoorleven.nl). Beslissingen over deelname met andere vervoermiddelen dan een normale fiets worden altijd door Zeven voor Leven genomen en zijn bindend.

Daar waar in dit reglement “hij” of hij-vorm staat, dient “hij” of “zij” te worden gelezen.

Zeven voor Leven 2024

Zondag 2 juni: start om 8.07 uur (Nederrijkswald, Zevenheuvelenweg 47 te Berg en Dal). De finish sluit om 17.07 uur.

Bij de inschrijving verklaart de deelnemer dat hij akkoord en bekend is met de inhoud van dit reglement. Bij het niet-naleven van dit reglement kan Zeven voor Leven de deelnemer uitsluiten van deelname.

(1) Inschrijving

De inschrijvingstermijn start op vrijdag 01 december en sluit bij het bereiken van 1000 deelnemers. De inschrijving is alleen definitief als het inschrijfgeld is betaald.

(2) Inschrijven

 1. Ga naar de website www.zevenvoorleven.nl en klik op de inschrijfpagina. Hier dien je alle gevraagde informatie in te vullen.
 2. Nadat alle gevraagde informatie is ingevuld, dien je te betalen om je inschrijving te voltooien.
 3. Na betaling hoor je binnen 48 uur een bevestigingsmail te ontvangen. Lukt dit, dan zien we je graag op 2 juni 2024. Ontvang je de e-mail niet, neem dan contact op via info@zevenvoorleven.nl.

(3) Inschrijfvoorwaarden

 1. Je kunt je als team of als individuele deelnemer aanmelden. Ieder team of iedere deelnemer moet zowel de inschrijving bevestigd hebben gekregen als inschrijfgeld betaald hebben.
 2. Een team bestaat uit minimaal twee deelnemers waarbij er geen limiet is voor het maximaal aantal leden per team. Een teamcaptain die niet meefietst telt niet mee als actieve deelnemer en betaalt geen inschrijfgeld. De overige deelnemers betalen elk €49.
 3. Het inschrijfgeld bedraagt €49 inclusief BTW, (zie ook artikel 1) en moet direct na het inschrijven worden voldaan.
 4. Let op: betaling van het inschrijfgeld kan uitsluitend via de website plaatsvinden.
 5. Het is niet toegestaan en ook niet mogelijk (de inschrijfmodule staat dit namelijk niet toe!) om fictieve deelnemers op te voeren of namen en/of gegevens later aan te passen. Het ‘vervangen’ van een teamlid binnen een team is wel mogelijk; dat nieuwe teamlid wordt dan beschouwd als een nieuwe inschrijving waarvoor inschrijfgeld moet worden betaald. Bij inschrijving van een team is de teamcaptain altijd aanspreekpunt voor de organisatie van Zeven voor Leven. En hij is verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan alle criteria.
 6. De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde de Stichting Zeven voor Leven, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
 7. Inschrijfgeld en eventueel gerealiseerde sponsoropbrengsten kunnen niet geretourneerd worden. Deze worden ook niet geretourneerd bij vrijwillige uitschrijving of bij uitsluiting van deelname. Zeven voor Leven levert een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding. Hierdoor is het herroepingsrecht niet van toepassing.
 8. De deelnemer is verplicht om op de koersdag het startbordje te bevestigen, inclusief persoonlijke gegevens op de achterzijde daarvan.
 9. De deelnemer dient de aanwijzingen van de op het parcours aanwezige 7vL-organisatie en 7vL-motards op te volgen.
 10. Van elke deelnemer, individueel of teamlid, wordt verwacht dat het mogelijk is dat hij een minimale sponsorbijdrage van €49 per ronde bijeen kan brengen. Dit bedrag is gegeven als richtlijn en is geen verplichting.
 11. Elke deelnemer houdt zijn persoonlijke actiepagina bij op de actiesite, teamcaptains houden tevens de teampagina bij.

(4) Zeven voor Leven en je gezondheid

Deelname aan Zeven voor Leven moet veilig en vooral in goede gezondheid gebeuren; er wordt immers een zware lichamelijke inspanning gevraagd. Voor deelname aan Zeven voor Leven is geen sportmedisch onderzoek noodzakelijk. Het is je eigen verantwoordelijkheid, maar twijfel je aan je gezondheid/conditie dan is ons advies om een sportmedisch onderzoek te doen.

Een sportmedisch onderzoek kan bij verschillende instanties worden aangevraagd en wordt in sommige gevallen zelfs vergoed door de zorgverzekeraar. Een dergelijk onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een veilige en verantwoorde sportbeoefening. Tevens biedt het de mogelijkheid inzicht in de conditie van de deelnemer te krijgen en wordt er tijdens het uitgebreide onderzoek een passend, gericht trainingsadvies gegeven.

Deelname aan Zeven voor Leven is op basis van eigen risico zie ook artikel 9.1 en 9.2.

(5) Deelnemers onder de 18 jaar

Onder ‘deelnemers jonger 18 jaar’ wordt verstaan ‘deelnemers die op de dag waarop Zeven voor Leven wordt verreden nog geen 18 jaar zijn’. Deelnemers jonger dan 18 jaar:

 1. Doen mee onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger en behoeven de schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of verzorger. Hiertoe dient een ’toestemmingsverklaring’ te worden ingevuld. Deze verklaring kan hier worden gedownload. De toestemmingsverklaring moet vóór 7 april 2024 worden toegestuurd naar: info@zevenvoorleven.nl, o.v.v. ‘Onder de 18’ en je naam.
 2. Doen mee onder een “een-op-een” begeleiding van een volwassene.
 3. Kunnen alleen ingeschreven worden als de begeleider ook ingeschreven is als deelnemer en zullen beide aan alle in dit deelnemersreglement gestelde voorwaarden voldoen.
 4. Een minimum leeftijd voor deelname wordt niet gesteld echter prefereert Zeven voor Leven een veilig evenement. De verantwoordelijkheid voor deelname leggen wij neer bij de begeleider(s) van deze deelnemers.

(6) Veiligheid

Tijdens de rondes is het voor de fietsende deelnemer verplicht om een fietshelm te dragen.

 1. Op de dag van het evenement is de maximumsnelheid 40 km/uur.
 2. De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) die geldig is voor dit evenement. Daarnaast dient de deelnemer te beschikken over een adequate ziektekostenverzekering.
 3. De deelnemer moet zelf verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie. Indien de verzekeringsmaatschappij van de deelnemer dit heeft uitgesloten, dient de deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren.
 4. De fietsende deelnemer verklaart te beschikken over een deugdelijke fiets en deugdelijk fietsmateriaal.
 5. Elke deelnemer is verplicht om een helm te dragen. Zonder helm mag je als deelnemer niet het parcours op.

(7) Aanwijzingen en overtreding daarvan

 1. De deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de Zeven voor Leven organisatie opvolgen.
 2. De deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de autoriteiten opvolgen.
 3. De verkeersregels en wetgeving zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
 4. De deelnemer kan bij ongeoorloofd gedrag door de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

(8) Aansprakelijkheid van de organisatie

 1. Deelname aan Zeven voor Leven is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer.
 2. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan het evenement. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van het evenement, alsmede ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

(9) Overige

In geval van onduidelijkheid in en/of onvolledigheid van het reglement, besluit de koersdirectie wat de handelwijze moet zijn.

Heb je nog vragen, klachten en/of opmerkingen? Mail dan met dan met info@zevenvoorleven.nl. Je vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.

Verklaringen bij het inschrijven:

 1. Ik heb kennis genomen van het reglement van de Zeven voor Leven en zal dienovereenkomstig handelen
 2. Hierbij geef ik stichting Zeven voor Leven en stichting Kanker Zien toestemming om mijn mailadres te gebruiken voor het zenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en berichten die te maken hebben met het evenement Zeven voor Leven en gerelateerde evenementen van Zeven voor Leven en stichting Kanker Zien. De stichting Zeven voor Leven zal dit adres niet doorgeven aan derden of voor andere doeleinden gebruiken. Let op! Wanneer u hier niet voor kiest, ontvangt u van ons op geen andere manier informatie over het evenement.